Om oss

Trygve Hollup A/S Trondheim er et agenturfirma som bearbeider storhusholdning– og dagligvaremarkedet og vi har jobbet i dette markedet siden 1976. De tjenester som vi påtar oss, blir fulgt seriøst opp i markedet. 

Vår visjon er å drive aktiv salg og markedsføring av grossistdistribuerte varer til markedet igjennom et tett samarbeid med våre oppdragsgivere og kunder. 

Vi bearbeider hele HORECA , KBS og DAGLIGVARE markedet i vårt distrikt med pr. i dag 4 medarbeidere.